JarnoRopponen Kuntavaaliehdokas 2017 Varkaudessa

Kuntalain tarkoituksen toteutuminen tulevaisuudessa kun SOTE:n hoitaa maakunta.

  • Kuntalain tarkoituksen toteutuminen tulevaisuudessa kun SOTE:n hoitaa maakunta.

Kuntalaki (410/2015) 1 §

"Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Lain tarkoituksena on myös edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä.

Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla."

Säädetyn kuntalain tarkoituksena on ollut luoda kuntaan itsehallinto jonka puitteissa kuntalaiset voivat itse vaikuttaa ja osallistua siihen kuinka kunnan toiminnot järjestetään. Tulevissa kuntavaaleissa varmasti yksi puhutuimmista aiheista on sosiaali- ja terveyspalvelujen mahdollinen siirtyminen maakunnan hallittavaksi vuonna 2019.
Se on yksi merkittävimmistä muutoksista kuntahallinnossa ja iso lovi kunnan itsehallintoon. Iso omaisuuskanta ja päätösvalta siirtyy pois kunnallishallinnosta ja kunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuus järjestettäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin mutkistuu, ellei jopa katoa kokonaan kun jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluista päättävät maakuntahallinnon virkamiehet.
Aiheesta voidaan esittää kysymys: toteutuuko kuntalain tarkoitus tulevaisuudessa?

Asiaa on kuitenkin syytä lähestyä sillä ajatuksella, että ison vastuualueen siirtyminen pois kuntapäättäjien hallinnasta mahdollistaa resursien suuntaamisen esimerkiksi kunnan elinkeinoelämän, varhaiskasvatuksen sekä vetovoimaisuuden kehittämiseen.

Mikäli kuntapäättäjät tekevät tulevaisuuessa työnsä hyvin edellä mainitsemillani osa-alueilla voi se parhaassa tapauksessa vaikuttaa alati kasvaviin sosiaali- ja terveysmenoihin jopa alentavasti .
Tiedämmehän että vireä elinkeinoelämä luo toimeliaisuutta ja työllisyyttä joka taas ehkäisee syrjäytymistä.
Hyvin tehty varhaiskasvatus vaikuttaa myöskin ehkäisevästi syrjäytymiseen, elämänhallinnattomuuteen, rikollisille urille ajautumiseen ja tottakai myös ihmisen terveyteen.
Kunnasta tulee vetovoimainen  joka ruokkii edellä mainittuja. 
Tällöin kuntalain 1 §:n toisen momentin tavoite edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueen elinvoimaa toteutuu. 
Voidaan myös ajatella, että kunnan suunnitelmallisuus ja taloudellinen kestävyys paranee.

SOTE:n toteutuminen voi siis parhaassa tapauksessa muuttaa päätöksenteon takapainotteisesta ongelmien ratkaisupäätöksenteosta kunnan toimintoja kehittäväksi. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat